โรงพยาบาลจปร.รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเต้านม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ให้กับกลุ่มสตรีเพื่อรู้จักการป้องกันตนเอง และลดอัตราการเสียชีวิต พันเอกธนา สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ส่งเสริมให้มีความรู้ และตระหนักในเรื่องโรคมะเร็ง ที่เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย ที่มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่ทำให้เกิดโรค อาทิ การรับประทานอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง การสูบบุหรี่ การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย ในตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก มีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมจำนวน 9 รายและเสียชีวิตแล้ว 1 ราย จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างความรู้เบื้องต้นของการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด