ทช. ร่วมกับ ปตท.สผ. จัดทำโครงการสำรวจมรดกทะเลไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสำรวจมรดกทะเลไทย เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายวิชาญ ทวิชัย อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับนายปรีชา ศุภลักษณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ (ปตท.สผ.)ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสำรวจท้องทะเลไทย เพื่อสำรวจทรัพยากรทางทะเลไทยและผลิตสื่อในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยทางปตท.สผ. ได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการดำเนินกิจกรรม และสำรวจมรดกทางท้องทะเลจำนวน 1,610,000 บาท ในการส่งเสริมกลุ่มนักดำน้ำ องค์กรอนุรักษ์ และภาคประชาชนในการร่วมกันสำรวจแนวปะการังด้วยเทคนิค Reef Watch ในการสำรวจสถานภาพแนวปะการัง และร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลของตนเองด้วย ทั้งนี้ โครงการสำรวจมรดกท้องทะเลไทย จะจัดประกวดเลือกพื้นที่เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักดำน้ำ จำนวน 20 แห่ง ด้วยการคัดเลือกพื้นที่แนวปะการังที่มีความพร้อมของนักดำน้ำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรมเทคนิคให้กับกลุ่มเป้าหมาย และให้นักดำน้ำ ในฐานะผู้ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรของตนเองด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด