รองผู้ว่าฯ กำแพงเพชร เร่งผลักดันการผลิตกล้วยไข่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เร่งผลักดันยุทธศาสตร์ 5 ด้าน พัฒนาการผลิตกล้วยไข่ หลังทราบว่าพื้นที่การปลูกลดลง นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวขณะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชร ว่า ในปัจจุบันกล้วยไข่ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ปลูกลดลงอย่างมาก จากเดิมที่เคยปลูกมากถึงสามหมื่นไร่ ลดลงเหลือไม่ถึงสี่พันไร่ ดังนั้นจำเป็นต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยไข่ โดยมีเป้าหมายจะขยายพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพกล้วยไข่ โดยปี 2553 ที่จะถึงนี้ จังหวัดกำแพงเพชรจะขยายพื้นที่ปลูกกล้วยไข่อีก 500 ไร่ โดยใช้ยุทธศาสตร์ 5 ข้อที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกันร่างขึ้น สำหรับยุทศาสตร์ 5 ข้อที่จังหวัดกำแพงเพชรเร่งผลักดันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วย เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั้น คือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย การเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการผลิต การป้องกันโรคแมลง และการลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการตั้งกองทุนผู้ปลูกกล้วยไข่ เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตและช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติ ส่งเสริมการผลิตกล้วยไข่นอกฤดูกาลเพื่อการส่งออก และส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยไข่ ส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด