กกต.บุรีรัมย์ ดึงลูกเสืออาสาช่วยเลือกตั้งท้องถิ่นขณะที่ กกต.ส่งชุดป้องปราม 92 ชุดลงพื้นที่จับทุจริต

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กกต.บุรีรัมย์ จัดอบรมลูกเสืออาสา กกต. ร่วมตรวจสอบทุจริต ช่วยอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งท้องถิ่น 78 อบต. พร้อมส่งชุดป้องปราม 92 ชุด ลงพื้นที่หาข่าวจับทุจริตผู้สมัคร และผู้สนับสนุนผู้สมัคร กระจายในทุกพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งแล้ว วันนี้ (25 ส.ค.52) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จัดอบรม "นายหมู่ลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ตามโครงการลูกเสือ อาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โดยมีลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย จากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา และโรงเรียนนางรองพิทยาคม เข้าร่วมอบรมจำนวน 120 คน เพื่อรับความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง เตรียมพร้อมปฎิบัติหน้าที่ในการให้บริการช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่จะไปลงคะแนนเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 78 แห่ง ใน 21 อำเภอ ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 6 กันยายน 2552 นี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ว่าที่ร้อยตรี ทวี ชุนเกาะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำประจำจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ขณะนี้ทาง กกต.จังหวัด ได้ร่วมกับ กกต.ท้องถิ่น จัดส่งชุดป้องปรามหาข่าวจำนวน 92 ชุด ลงพื้นที่ทั้ง 21 อำเภอ ที่มีการเลือกตั้งแล้ว โดยเฉพาะ อบต.ที่คาดว่าจะมีการแข่งขันกันรุนแรง ในส่วนของการควบคุมดูแลการทุจริตเลือกตั้ง นอกจากจะใช้กำลังตำรวจประจำหน่วยๆ ละ 2 นายแล้ว ยังได้ประสานกำลังตำรวจตระเวนชายแดน และกำลังทหารจากจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ ร.23 พัน 4 รวมกว่า 500 นาย ร่วมในการตรวจสอบและควบคุมดูแลการเลือกตั้ง อบต.ให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรมด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด