ผวจ.ชุมพร สั่งเกษตรอำเภอตรวจสอบไม่ให้ในพื้นที่มีผลไม้จังหวัดอื่นปะปน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร สั่งเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ตรวจสอบผลไม้ในพื้นที่ ไม่ให้มีผลไม้จากต่างจังหวัดเข้ามาปะปนเพื่อช่วยเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อย่างแท้จริง นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการไม้ผลออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดชุมพร พร้อมตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ซึ่งจากการดำเนินโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่ 22 กกฎาคม 24 สิงหาคม 2552 ได้กระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตไปแล้ว 10,216 ตัน ใน 3 ประเภท ได้แก่ มังคุด 7,366 ตัน จากโควต้า 8,900 ตัน เงาะ 485 ตัน จากโควต้า 500 ตัน และลองกอง 9,097 ตัน จากโควต้า 10,100 ตัน ซึ่งขณะนี้ โควต้าของการช่วยเหลือเกษตรกรใกล้เต็มแล้ว และราคาผลไม้ปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกทางการตลาด โดยมังคุดคละ กิโลกรัมละ 10-11 บาท เงาะ 5-7 บาท และลองกอง 9-11 บาท ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้เกษตรอำเภอไปประเมิณผลไม้ที่เหลือในพื้น เพราะเกรงว่าจะมีผลไม้ที่ไม่ใช่ของจังหวัดชุมพรเข้ามาปะปน ทั้งนี้เชื่อว่าจะได้ยุติการช่วยเหลือในเรื่องราคาได้ในไม่ช้านี้ นายการัณย์ กล่าวว่า การนำผลไม้บรรจุกล่อง โดยเฉพาะลองกอง จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลไม้ได้เป็นอย่างมาก คาดว่าหลังจากนี้จะหารือเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้อีกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด