อำเภอเบตงตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อถวายเป็นพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อำเภอเบตงตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันนี้(25 ส.ค.) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง นายดลเดช พัฒนรัฐ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้ผู้สูงอายุที่ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเบตง จำนวน 30 ราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2552 เพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายมีกำลังใจ มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในพื้นที่อำเภอเบตง จากการสำรวจพบผู้มีปัญหาทางด้านสายตาเป็นจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่ต้องการ จึงได้คัดเลือกเอาเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้ยากไร้ เป็นโรคเบาหวานและมีความจำเป็นต้องใช้แว่นสายตาในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตประจำวัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด