จ.กระบี่ มีสถิติผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนเฉลี่ย 2 วันต่อ 1 คน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.กระบี่ มีสถิติผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนเฉลี่ย 2 วันต่อ 1 คน โดยในรอบ 9 เดือน เสียชีวิตแล้ว 147 ราย นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวในโอกาสเป็นประธานการประชุมทีมการสอบสวนสาเหตุการตายจากอุบัติเหตุจราจร เพื่อแก้ไขจุดเสี่ยง จังหวัดกระบี่ ปี 2552 ว่า จากสถิติอุบัติเหตุจากการขนส่ง ย้อนหลัง ตั้งแต่ ปี 2547 มีการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จำนวน 73 ครั้ง ปี 2548 เพิ่มเป็น 90 ครั้ง และในปี 2551 เพิ่มเป็น 148 ครั้ง เห็นได้ว่าการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับสถิติการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของจังหวัดกระบี่ โดยเฉลี่ยแล้วมีสูงถึง 2 วัน ต่อ 1 ราย ซึ่งจากสถิติ 9 เดือนแรกตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2551 - กรกฎาคม 2552 มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วรวม 147 ราย ซึ่งถือว่าสูงมากติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ ที่มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด ดังนั้นจึงกำชับให้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางแผน และกำหนดจุดเสี่ยงอย่างน้อยอำเภอละ 5 จุด เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจะต้องมีการเก็บข้อมูลว่าสาเหตุเกิดจากอะไร เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด ลดสถิติการเสียชีวิต และทรัพย์สิน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด