ครม.มีมติเห็นชอบในร่างหลักเกณฑ์การลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับบรูไน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในร่างหลักเกณฑ์การลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศบรูไน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในร่างหลักเกณฑ์การลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศบรูไน ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนบวก 3 โดยมีสาระสำคัญคือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาในทุระดับ เช่น เจ้าหน้าที่ระดับสูง นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหารการศึกษา อีกทั้งการร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการ เป็นต้น โดยคาดว่าจะสามารถลงนามความร่วมมือได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ อย่างไรก็ตามความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศในด้านต่างๆ เช่น การนำไปสู่การแลกเปลี่ยนหน่วยกิตในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด