ทีมวิจัยสแตนฟอร์ดเผยผู้ทำกิจกรรมการสื่อสารหลายด้านไปพร้อมๆกัน มักไร้ประสิทธิภาพในการทำงาน

นักวิจัยสหรัฐฯชี้ ผู้ทำกิจกรรมการสื่อสารหลากหลายด้านไปในช่วงเวลาเดียวกันตามความต้องการของตลาดแรงงานสมัยใหม่ มักจะทำงานในด้านต่างๆได้อย่างไร้ประสิทธิภาพ ระบุมีปัญหาเรื่องการจับประเด็นสำคัญและการจัดระบบข้อมูล รายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า ผู้ที่พยายามจะทำกิจกรรมทางด้านการสื่อสารหลากหลายด้านไปพร้อม ๆ กัน เช่น การดูคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ยูทิวบ์ ไปพร้อม ๆ กับการเขียนอีเมล์และการคุยโทรศัพท์ จะไม่สามารถทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ดีเลยในสักกิจกรรมเดียว

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยดังกล่าวพยายามที่ค้นหาถึงความลับว่าเพราะสาเหตุใด บุคคลที่ทำกิจกรรมด้านการสื่อสารหลากหลายด้านในเวลาเดียวกัน จึงสามารถประกอบกิจกรรมการสื่อสารทุกด้านได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ภายหลังการศึกษาวิจัย พวกเขากลับได้พบกับการไร้ความสามารถในแทบทุกด้านของบุคคลเหล่านั้นแทน

ยิ่งพวกคุณทำกิจกรรมด้านการสื่อสารอย่างหลากหลายในเวลาเดียวกันมากขึ้นเท่าใด พวกคุณก็ยิ่งจะมีโอกาสสร้างความผิดพลาดทางด้านการสื่อสารได้มากขึ้นเท่านั้น คลิฟฟอร์ด แนสส์ ศาสตราจารย์ทางด้านการสื่อสารแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด กล่าว

รายงานการวิจัยเปิดเผยว่า ผู้ที่จำเป็นต้องประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารหลาย ๆ ด้าน ในช่วงเวลาเดียวกัน จะมีความสามารถอันย่ำแย่ในการจับใจความสำคัญของประเด็นที่ตนเองต้องให้ความสนใจ มีความสามารถอันย่ำแย่ในการจัดระบบข้อมูล และมีความสามารถอันย่ำแย่ในการสับเปลี่ยนการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ไปมาอย่างรวดเร็ว

โดยจากการทดลองกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดจำนวน 100 คน รายงานวิจัยดังกล่าวสรุปว่า นักศึกษาที่ทำกิจกรรมด้านการสื่อสารหลายด้านไปพร้อม ๆ กัน จะมีปัญหาเป็นอย่างมากในการจับใจความสำคัญของประเด็นต่าง ๆ รวมถึงไม่สามารถแยกแยะข้อมูลที่สำคัญและไม่สำคัญออกจากกันได้ อย่างไรก็ตาม บุคคลเหล่านี้กลับมีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของตลาดแรงงานสมัยใหม่

จากการศึกษา แทนที่เราจะพบว่าพวกเขาสามารถทำกิจกรรมการสื่อสารต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน เรากลับค้นพบว่าพวกเขาทำกิจกรรมทุกด้านเหล่านั้นได้ย่ำแย่ลง อย่างไรก็ตาม จุดเด่นประการหนึ่งของบุคคลกลุ่มนี้ก็คือ พวกเขาจะเป็นคนกลุ่มแรกที่สังเกตเห็นถึงสิ่งใดก็ตามที่บังเกิดขึ้นมาใหม่ อียาล โอฟีร์ ศาสตราจารย์ทางด้านระบบสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด กล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด