ครม.อนุมัติตั้ง อธิบดีกรมกร๊วก-เลขาธิการ กพ. คนใหม่

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตั้งนายกฤษณพร เสริมพานิช รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ แทนนายเผชิญ ขำโพธิ์ ที่เกษียณอายุ และอนุมัติตั้งนางเบญจวรรณ สว่างนิทร รองเลขาธิการ กพ. เป็นเลขาธิการ กพ. แทนนายปรีชา วัชราภัย ที่เกษียณอายุ

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด