ก.วิทย์ฯ พัฒนาระบบวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาล ลดการนำเข้าสารวัดความหวานจากต่างประเทศได้ร้อยเปอร์เซ็

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาระบบวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาล ลดการนำเข้าสารวัดความหวานจากต่างประเทศได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ พร้อมยกระดับมาตรฐานการวัดเทียบเท่าต่างประเทศ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในการพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทรายให้ได้มาตรฐานสากล เนื่องจากน้ำตาลถือเป็นสินค้าส่งออกหลักที่สร้างรายได้ให้ประเทศ 80,000 ล้านบาทต่อปี โดยจะร่วมกันสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพอ้อยและน้ำตาลทรายให้มีความถูกต้อง แม่นยำเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล โดยเฉพาะช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับความยุติธรรมเรื่องราคาตามความหวานของอ้อยและน้ำตาล ด้าน ดร.เพียร โตท่าโรง ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติประสบความสำเร็จในการสร้างสารวัดความหวานได้เป็นครั้งแรก ซึ่งจำเป็นต้องใช้เป็นสารอ้างอิงมาตรฐานในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยนำเข้าสารดังกล่าว 100% อีกทั้งยังมีราคาแพง และอายุการใช้งานสั้น ดังนั้น ความร่วมมือนี้ นอกจากช่วยลดการนำเข้าสารวัดความหวานจากต่างประเทศแล้ว ยังช่วยให้ห้องปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยมีระบบวัดเป็นของตัวเอง ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับห้องปฏิบัติการทั่วโลก ทั้งนี้ จะแจกตัวอย่างสารวัดความหวาน และทดสอบวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด