รบ.ไต้หวันปรับนโยบายภาพยนตร์ใหม่ เปิดโอกาสให้นักแสดงจีนเข้าร่วมแสดงหนังได้มากขึ้น

รบ.ไต้หวันปรับนโยบายภาพยนตร์ใหม่ เปิดโอกาสให้นักแสดงจีนเข้าร่วมแสดงหนังได้มากขึ้น

สำนักงานสารสนเทศของรัฐบาลไต้หวันได้ประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์ ที่เปิดโอกาสให้นักแสดงจากจีนแผ่นดินใหญ่สามารถเข้ามาทำงานในวงการ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไต้หวันได้มากขึ้น

โดยนโยบายดังกล่าวกำหนดให้กองถ่ายภาพยนตร์ของไต้หวันหรือภาพยนตร์ ร่วมทุนสร้างระหว่างไต้หวันกับต่างชาติสามารถมีนักแสดงจากประเทศจีนได้เป็น อัตราส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนนักแสดงทั้งหมดในภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ ขณะที่นโยบายดั้งเดิมกำหนดให้ภาพยนตร์ไต้หวัน 1 เรื่อง สามารถมีนักแสดงชาวจีนแผ่นดินใหญ่ได้เพียงแค่ 2 คนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในนโยบายใหม่นี้ รัฐบาลไต้หวันยังคงกำหนดห้ามไม่ให้นักแสดงจากจีนแผ่นดินใหญ่มีจำนวนมากกว่า นักแสดงชาวไต้หวันเอง

ความเปลี่ยนแปลงในนโยบายเกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์ที่สำนักงาน สารสนเทศของรัฐบาลไต้หวันเพิ่งประกาศออกมา สะท้อนให้เห็นถึงการพยายามตอบสนองต่อจำนวนของภาพยนตร์ร่วมทุนสร้างระหว่าง ไต้หวันกับจีนที่เพิ่มมากขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไต้หวันยังพยายามที่จะสนับสนุนให้ภาพยนตร์ร่วมทุนสร้างเหล่านั้น ดำเนินการผลิตทุกขั้นตอนอยู่ในประเทศไต้หวัน มากกว่าจะเป็นการยกกองถ่ายภาพยนตร์จำนวนมากไปผลิตผลงานในประเทศจีน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักแสดงชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ดังที่กำลังเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน

 

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด