กสิกรไทยจับมือศาลยุติธรรมปล่อยกู้ซื้อบ้าน

กสิกรไทยจับมือศาลยุติธรรมปล่อยกู้ซื้อบ้าน

แบงก์กสิกรไทยจับมือศาลยุติธรรม ออกสวัสดิการสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ ตั้งเป้าปล่อยกู้กว่า 1 พันล้านบาท

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย เล็งเห็นว่าหน่วยงานราชการเป็นกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับ เคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า และการบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วย ให้หน่วยงานราชการสามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ธนาคาร ฯ จึงให้ความสำคัญแก่การแนะนำ และให้บริการทางการเงินที่มีความก้าวหน้าแก่หน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง

โดยในช่วงที่ผ่าน ธนาคารกสิกรไทยประสบความสำเร็จในการเข้าไปให้บริการด้านการเงินแก่มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง รวมทั้งศาลยุติธรรม ซึ่งธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้ให้บริการจัดการด้านการเงินแก่ศาลยุติธรรมทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องกว่า 5 ปี

นายประสาร กล่าวว่า เพื่อการให้บริการที่ครบวงจรจากองค์กรของรัฐไปสู่ข้าราชการและพนักงานของรัฐมากขึ้น ธนาคารกสิกรไทยจึง ได้ร่วมมือกับศาลยุติธรรมจัดโครงการสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยใน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างประจำ จำนวนกว่า 20,000 คนทั่วประเทศ โดยธนาคารคาดว่าจะสามารถปล่อยกู้สินเชื่อบ้านจากโครงการนี้ประมาณ 1,000 ล้านบาท

ด้านนายพินิจ สุเสารัจ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษครั้งนี้ นับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและ ลูกจ้างประจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ นอกเหนือจากความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยใน การจัดโครงการดังกล่าวแล้ว ในปัจจุบันศาลยุติธรรมได้ใช้บริการจัดการด้านการเงินกสิกรไทย (K-Cash Management) ในการกระจายเงินงบประมาณจากส่วนกลางไปยังหน่วยงานศาลทั่วประเทศทุกไตร มาสอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

 

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด