พรทิวาดัน ยรรยง พวงราช นั่งปลัดพาณิชย์

เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 25 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม ครม. ว่าวันเดียวกันนี้กระทรวงพาณิชย์จะเสนอชื่อนายยรรยง พวงราช อธิบดีกรมการค้าภายใน ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ แทนนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงคนปัจจุบัน ที่จะเกษียนอายุในเดือนต.ค.นีต่อที่ประชุม ครม. ทั้งนี้การเสนอชื่อนายยรรยงเป็นปลัดกระทรวงก็เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีอาวุโสสูงสุดในกระทรวงและเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมมาก มีประสบการณ์สูง ดำรงตำแหน่งสำคัญๆในกรมต่างๆมามากมาย ซึ่งก็จะทำให้การทำงานในกระทรวงเกิดความราบรื่น ซึ่งข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์ก็ให้การอมรับนายยรรยงเป็นอย่างดี ความจริงคุณสมบัติก็พอๆกันหมด แต่บังเอิญว่าท่านยรรยงมีความอาวุโส ในส่วนการเสนอชื่อเข้าสู่ที่ประชุม ครม.คงไม่ต้องชี้แจงอะไรเพราะเสนอเข้าเป็นวาระจร แต่ก็ต้องกราบเรียนนายกรัฐมนตรี นางพรทิวากล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด