สปส.อนุมัติพันล้านทำประชาสัมพันธ์

รายงานข่าวจากกระทรวงแรงงาน แจ้งว่า ในวันที่ 25 ส.ค. เวลา 13.30 น. คณะกรรมการประกันสังคมจะประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณจำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ใน รูปแบบต่าง ๆ จำนวนมาก เช่น เว็บไซต์ รูปแบบใหม่ของ สปส. วงเงินสูงถึง 50 ล้านบาท และ Short Message System (SMS) ใช้งบ 30 ล้านบาทต่อปี ซึ่ง สปส. อ้างว่าเพื่อเป็นช่องทางใข้าถึงข้อมูลของประกันสังคมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ของผู้ประกัน ตนทางโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้แหล่งข่าวจาก สปส. รายหนึ่งเปิดเผยว่า เป็นที่น่าสังเกต ว่า โครงการดังกล่าวยังไม่มีการศึกษาในรายละเอียดถึงความคุ้มค่าแต่กลับมีความพยายามที่จะให้บอร์ดพิจารณาและมีมติรับหลักการ ให้ความเห็นชอบในลักษณะมัดมือชกไปก่อน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ผิดหลักปฏิบัติ อีกทั้งผู้ประกันตนส่วนใหญ่เป็นแรงงานระดับล่างที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต จึงเป็นเรื่องยากที่จะมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด