ผนึกบีโอไอดัน50บจ.เข้าตลาดหุ้น

นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน เข้าจดทะเบียนใน ตลท. และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ซึ่งจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยไม่จำกัดวงเงิน ทั้งนี้ คาดว่าหลังทำเอ็มโอยู จนถึง 31 ธ.ค. 55 จะมีบริษัทเข้าจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 50 บริษัท

ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) รวม 530 บริษัท แบ่งเป็น บจ.ที่ได้รับบีโอไอ 128 บริษัท หรือประมาณ 1 ใน 3 ของ บจ.ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าบริษัทส่วนใหญ่ยังมีความต้องการระดมทุน และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีครั้งนี้ เชื่อวาจะจูงใจให้มีบริษัทเข้าจดทะเบียนมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมเบาที่ใช้เงินลงทุนต่ำ

นางอรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล เลขาธิการ บีโอไอ กล่าวว่า มาตรการนี้จะช่วยให้กิจการทุกประเภทที่บีโอไอให้การส่งเสริมการลงทุนและต้องการนำบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 8 ปี ในลักษณะไม่จำกัดวงเงิน ไม่จำกัดสัดส่วน ไม่จำกัดจำนวนโครงการ จากเดิมที่จำกัดไว้ไม่เกินขนาดการลงทุนในโครงการ กำหนดบังคับใช้ 10 มิ.ย. 52-31 ธ.ค. 55 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 แต่ไม่มีผลบังคับใช้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลท. และตลาดเอ็มเอไอ อยู่แล้ว ก่อนวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริมกาลงทุน

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมเริ่มฟื้นตัวมียอดสั่งซื้อ จากต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน มี.ค.-เม.ย. ที่ผ่านมา ส่งผลให้บางอุตสาหกรรมมีการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 70-80% โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านฮาร์ด ดิสก์ไดร์ฟ และอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น แต่เจอปัญหาขาดแคลนแรงงาน

ทางโรงงานได้เรียกแรงงานกลับแต่แรงงานไม่ยอมกลับ เพราะมีความสุขกับการใช้เงินชดเชยที่ได้รับ อีกทั้งยังมีโครงการฝึกอาชีพของรัฐบาล ที่ได้รับเงินฟรีอีกด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด