ประกาศรายชื่อ9มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (24 ส.ค.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณา และประกาศให้มหาวิทยาลัยที่เข้าหลักเกณฑ์ 9 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จากที่เสนอขอมาทั้งหมด 15 แห่ง โดยมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประกาศชื่อ ดังนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.มหาสารคาม ม.เกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ม.ธรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ม.สงขลานครินทร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และม.เทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งหลังจากนี้มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติทั้ง 9 แห่ง จะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาจัดงบประมาณสนับสนุน ให้เกิดผลงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสังคม ที่สามารถใช้ได้จริง โดยจะมีคณะกรรมการประเมินผลทุก 6 เดือน หากครบ 1 ปีประเมินแล้วไม่มีผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องถูกถอดออกจากการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ขณะเดียวกันจะมีการพิจารณา และประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติเพิ่มขึ้น หากมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

มหาวิทยาลัยที่ได้รับการประกาศชื่อเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ 1 ใน 500 มหาวิทยาลัยโลก ในการจัดอันดับของ Times Higher Education (THE-QS) หรือหากไม่อยู่ในอันดับดังกล่าว จะต้องมีผลงานการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการไม่ต่ำกว่า 500 เรื่อง ใน 5 ปีล่าสุด มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่โดดเด่นอย่างน้อย 2 ใน 5 สาขา ของ THE-QS และมีสัดส่วนอาจารย์ที่จบวุฒิปริญญาเอกมากกว่า 40% ของอาจารย์ทั้งหมด ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมงบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประกาศชื่อ ระหว่างปีงบประมาณ 2553-2555 จำนวน 9,000 ล้านบาท และสนับสนุนมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อทำการวิจัยอีก 3,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท นายจุรินทร์ กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด