จ.บุรีรัมย์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ มรภ.บุรีรัมย์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มุ่งสร้างเยาวชนให้เป็นนักทดลองรุ่นใหม่หัวใจวิทยาศาสตร์ วันนี้ (24 ส.ค.52) นายพินิจ บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 ที่อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยภายในงานมีกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หลากหลาย ทั้งการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รวมทั้งนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน นักศึกษา แข่งขัน 180 IQ เพื่อวัดความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดง และทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์ มุ่งสู่การเป็นนักทดลองรุ่นใหม่ หัวใจวิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก โดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่ 26 สิงหาคมนี้ รศ.โกวิท เชื่อมกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ รู้จักเป็นนักสังเกต ทดลอง คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งในประเทศไทยยังต้องการนักวิทยาศาสตร์ ที่ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด