วิรัช ชินวินิจกุล นั่งเลขาธิการศาลยุติธรรมคนต่อไป

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ที่ห้องประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) นายวิรัช ลิ้มวิชัย ประธานศาลฎีกา เป็นประธานประชุม ก.ต. ครั้งที่ 13/2552 พิจารณาวาระโยกย้ายข้าราชการตุลาการ โดยมีตำแหน่งที่สำคัญ คือเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งปัจจุบัน นายพินิจ สุเสารัจ ดำรงตำแหน่งดังกล่าว และกำลังจะพ้นตำแหน่งในวันที่ 30 ก.ย.นี้ โดยที่ประชุม ก.ต.มีมติเห็นชอบให้นายวิรัช ชินวินิจกุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่การแต่งตั้งดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อผู้พิพากษาอื่นร่วมแข่งขันกับนายวิรัชแต่อย่างใด โดยที่ประชุม ก.ต. จำนวน 15 คน ได้ลงมติ 14 ต่อ 1 เสียง เห็นชอบนายวิรัช ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม มีวาระดำรงตำแหน่งได้ 2 ปี โดยสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระหรือไม่เกิน 4 ปี สำหรับประวัติ นายวิรัช นั้น เป็นคนจ.ราชบุรี เกิดวันที่ 7 พ.ย.2495 อายุ 47 ปี จบการศึกษานิติศาสตร์เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย โดยประวัติการทำงานนั้นนายวิรัช หลังจากเข้ามาเป็นผู้ช่วยพิพากษาเมื่อปี 2523 แล้ว มีความเจริญหน้าที่ในสายงานเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต ศาลแขวงธนบุรี เมื่อปี 2524 - 32 และเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ปี 2533 " 37 กระทั่งเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา และก้าวสู่ตำแหน่งบริหาร เข้ามาเป็นรองอธิบดีศาลภาค 9 ( ภาคใต้ ) ปี 2541 ก่อนจะได้รับเลือกเป็นเลขานุการศาลฎีกาปี 2548 ในยุคนายชาญชัย ลิขิตจิตถะ องคมนตรี เป็นประธานศาลฎีกา ซึ่งขณะนั้นเกิดวิกฤติทางการเมืองที่รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถูกกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขับไล่ เนื่องจากใช้อำนาจฝ่ายบริหารแทรกแซงองค์กรอิสระเพื่อประโยชน์ทางการเมือง จนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัส ต่อคณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด ร่วมกับศาลยุติธรรม และศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเพื่อหาทางออกวิกฤติเกี่ยวกับการพิจารณาคดีตามกรอบอำนาจทางกฎหมาย โดยครั้งที่มีการพิจารณาคดีซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) เป็นจำเลย ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบในการจัดการเลือกตั้ง 2 เม.ย.49 นั้น นายวิรัชซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเลขานุการศาลฎีกา ตกเป็นเป้าโจมตีจากกลุ่มคนเสื้อแดงว่ามีสายสัมพันธ์กับ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และมีการโยงเกี่ยวกับการตัดสินคดีของศาลโดยกลุ่มเสื้อแดงอ้างว่า จากการดักฟังโทรศัพท์ ได้ยินคำพูดที่นายวิรัช สนทนากับ พล.ต.ต.พีระพันธุ์ เปรมภูติ อดีตเลขาธิการ ป.ป.ง. เกี่ยวกับคดี โดยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้รับเครื่องราชอิสรยาภรณ์ ประกอบด้วยมหาวชิรมงกุฏ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2540 และ 2544 ตามลำดับ ขณะที่ปัจจุบัน ยังเป็นคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ( กบศ.) ชั้นฎีกา ด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นอกจากตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมแล้ว ที่ประชุมกต.ยังพิจารณาสับเปลี่ยนโยกย้ายผู้พิพากษา ตำแหน่งอื่นๆ ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย น.ส.เพลินจิต ตั้งพูนสกุล ประธานศาลอุทธรณ์ภาค9 เป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค2 ,นายสุรศักดิ์ คิรีวิเชียร อธิบดีศาลอาญากรุงเทพใต้ เป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ,นายชูเกียรติ ตันทวีวงศ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 ,นายเอกชัย ชินณ์พงศ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค8 และนายพินิจ สายสะอาด เป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป ขณะที่ ก.ต. จะประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาระดับรองประธานศาลอุทธรณ์ และผู้พิพากษาอื่นๆรวม 200 ตำแหน่ง ในวันที่ 1ก.ย.นี้

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด