สุวิทย์ ระบุ การหารือปัญหาพระบุกรุกพื้นที่ป่า กับมหาเถรสมาคม และชุมชนติดป่า จะช่วยสร้างความเข้าใจและ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมหารือมหาเถรสมาคมและชุมชนติดป่า กำหนดมาตรการแก้ปัญหาพระบุกรุกพื้นที่ป่าให้ชัดเจน /dd > นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ จะมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพุทธอุทยานกับการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน โดยนิมนต์พระสงฆ์และชุมชนบริเวณใกล้เคียง ร่วมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าหารือ กำหนดหน้าที่ให้ชัดเจนว่า ใครทำอะไร ทื่ไหน อย่างไร เพื่อให้พระสงฆ์ที่พำนักในพื้นที่ป่า ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ ควบคู่กับการเผยแพร่ธรรมมะ ส่วนพระสงฆ์ที่กำลังจะเข้าไปพำนักในพื้นที่ป่าในขณะนี้ ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากอยู่นอกเหนือมติคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม่ได้มีมติไว้เมื่อปี 2547 ทั้งนี้ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพุทธอุทยานกับการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน ในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ นอกจากสร้างความเข้าในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่ทำลายธรรมชาติแล้ว ยังมีการมอบรางวัลให้สำนักสงฆ์ที่ทำหน้าที่อนุรักษ์ธรรมชาติ 19 สำนักสงฆ์ด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด