จุรินทร์ เร่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการสั่งการสกสค.ทุกพื้นที่ให้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมสิทธิ์ที่จะได้รับหา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เร่งชี้แจงผู้ที่ต้องการยกเลิกทำประกันชีวิตในโครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการ 5 โดยเร็ว นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมความคืบหน้าโครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือ ช.พ.ค. โครงการ 5 ว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกพื้นที่หรือ สกสค. ให้ปฏิบัตตามมติคณะกรรมการ สกสค.และคณะกรรมการ ช.พ.ค. เพื่อให้ผู้ที่ต้องการจะยกเลิกการทำประกันชีวิตตามเงื่อนไขเดิมว่าจะต้องมีวิธีดำเนินการอย่างไร และจะได้รับสิทธิ์ในด้านใดบ้างเพื่อให้ทราบรายละเอียดประกอบการตัดสินใจ โดยให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการภายในสัปดาห์นี้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด