อบจ.จันทบุรีสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่น สร้างความเท่าเทียมในเมืองและชนบท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่น สร้างความเท่าเทียมในเมืองและชนบท ตั้งเป้าหมาย 1 นักเรียน 1คอมพิวเตอร์ นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดงาน เบิกฟ้าวิชาการมะขาม A1 S14 2009 โดยมีตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนจำนวนมากเข้าร่วมงานดังกล่าว นายธนภณ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีนโยบายที่จะสนับสนุนการศึกษาที่มุ่งให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเรียนคอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื่อง ตลอดจนการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นระหว่างโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนที่อยู่รอบนอก การจัดงานวิชาการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเวทีในการแสดงความสามารถของนักเรียนทั้งในด้านวิชาการ ด้านการแสดงออกในเวทีสาธารณะอีกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด