สมาคมชาวนครนายก จัดแข่งขันโบว์ลิ่งสาธารณะกุศล หาเงินสมทบทุนการศึกษาให้เยาวชนชาวนครนายก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมาคมชาวนครนายก จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อสาธารณะกุศลหาเงินสมทบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนชาวนครนายก นายวิชัย ศรีขวัญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี สนับสนุนการจัดหาทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ซ่อมแซมอาคารสำนักงานสมาคมชาวนครนายก ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการนี้สมาคมชาวนครนายกร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาชาวนครนายก โดยในปีนี้มีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 132 ทุน ด้าน พล.ต.วันชัย สิงห์ทอง ประธานสมาคมชาวนครนายก กล่าวว่า สมาคมชาวนครนายกเป็นองค์กรเชิงสังคม ที่มีลักษณะขององค์กรสาธารณะกุศล ซึ่งมีการดำเนินการมากว่า 10 ปี โดยการจัดงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2552 บริเวณชั้น 7 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประกวดเรียงความในหัวข้อ สมาคมชาวนครนายกทัศนคติของข้าพเจ้า ซึ่งจะต้องเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและจะต้องเป็นชาวนครนายกโดยกำเนิด เพื่อชิงทุนการศึกษา 40,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่ง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2243-2751 และ 08-7924-6871

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด