จ.ตราด จัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน บริการประชาชนในพื้นที่ ต.ท่ากุ่ม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตราด จัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลท่ากุ่ม จังหวัดตราด นายชลอ ใบเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่โรงเรียนบ้านคลองขวาง จังหวัดตราดวันนี้(24 ส.ค.) โดยนายชลอ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยนำการบริการระดับจังหวัดและอำเภอ ลงมาให้บริการประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ยังนำนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐมาชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบ ซึ่งปัญหาที่ประชาชนตำบลท่ากุ่ม ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาแก้ไขส่วนใหญ่เป็นระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ปัญหาเส้นทางคมนาคมที่ยังไม่สะดวกในบางเส้นทาง ทั้งนี้พบว่ามีถนนบางสายได้อยู่ในแผนพัฒนาของกรมทางหลวงชนบท นอกจากนี้ยังพบปัญหาบางพื้นที่ยังไม่มีระบบไฟฟ้าเข้าถึง ทางจังหวัดจึงได้ขอให้สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด สำรวจความต้องการเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด