รองปลัดกระทรวงแรงงาน วอน สถานประกอบการใส่ใจการจัดอุปกรณ์นิรภัยให้กับลูกจ้าง ลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้สถานประกอบการใส่ใจจัดอุปกรณ์นิรภัยให้กับลูกจ้าง เพื่อลดการสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจและการขาดกำลังคนทำงาน นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวระหว่างปาฐกถา เรื่อง Zero Accident ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการประจำปี 2552 จำนวน 326 แห่งว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของผู้ใช้แรงงานมาโดยตลอด แต่จากข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) พบว่าในปีที่ผ่านมา มีลูกจ้างประสบอันตรายกว่า 176,502 ราย ทำให้ สปส.ต้องจ่ายเงินทดแทนกว่า 1,688 ล้านบาท ถือว่าเป็นการสูญเสียที่มหาศาล ซึ่งปัญหาเกิดจากความบกพร่องของการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ หรือภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกันสถานประกอบการก็ไม่ควรปล่อยปละละเลยในการดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของลูกจ้าง เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ทั้งค่ารักษาพยาบาล สินค้าผลิตไม่ทัน เครื่องจักเสียหาย หรือแม้แต่การเป็นจำเลยของสังคม ที่ถูกมองว่าขาดจิตสำนึกในการดูแลความปลอดภัยของลูกจ้าง ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้อาจถูกคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศกีดกันทางการค้าด้วย รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ต้องสร้างจิตสำนึกด้วยกัน โดยนายจ้างจัดอุปกรณ์นิรภัยที่เหมาะสมกับงานให้ลูกจ้าง ขณะเดียวกันลูกจ้างไม่ควรละเลยในการสวมใส่อุปกรณ์นิรภัย ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งตนเองและครอบครัว โดยไม่สูญเสียอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย และครอบครัวก็ไม่ขาดรายได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด