กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผย ตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจจนถึงขณะนี้มีการชุมนุมปิดถนนของผู้ใช้แรงงา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยตัวเลขการชุมนุมของผู้ใช้แรงงานในช่วงตุลาคม 2551 - กรกฎาคม 2552 ปิดถนน 17 ครั้ง สาเหตุส่วนใหญ่ถูกเลิกจ้าง ไม่จ่ายเงินเดือนและไม่ยอมเจรจา นายอาทิตย์ อิสโม รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือ กสร. เปิดเผยจำนวนตัวเลขการชุมนุมปิดถนนของผู้ใช้แรงงานในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 ถึงกรกฎาคม 52 ว่า มีการชุมนุมปิดถนนจำนวน 17 ครั้ง มีลูกจ้างร่วมชุมนุม 26,272 คน ส่วนใหญ่เกิดจากนายจ้างประกาศเลิกจ้างโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ยอมจ่ายเงินเดือนหรือโบนัสตามที่เรียกร้อง และเปลี่ยนสภาพการจ้างงาน โดยไม่แจ้งให้ทราบ อีกทั้งนายจ้างไม่ยอมเจรจากับลูกจ้าง จนเป็นเหตุให้ออกมาชุมนุมเรียกร้อง ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้แก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาให้ลูกจ้างเลิกปิดถนนได้ ทั้งนี้ การออกมาชุมนุมของผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ เกิดจากพฤติกรรมลอกเลียนแบบการชุมนุมทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา โดยเห็นว่าจะสามารถกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาได้ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยังกล่าวถึงสถานการณ์ชุมนุมของผู้ใช้แรงงานในอดีตว่า มีมากกว่าปัจจุบันหลายเท่าตัวแต่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรง เนื่องจากเป็นการชุมนุมภายในโรงงานและมักไม่เป็นข่าว จึงอยากเตือนผู้ใช้แรงงานว่าการชุมนุมต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น มิเช่นนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งมีทั้งโทษจำและปรับตามความผิด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด