รมว.สธ สั่งสอบเรื่องธุรกิจบุหรี่ข้ามชาติเลือกไทยเป็นศูนย์กลางจัดงานแสดงสินค้ายาสูบปลายปีนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งสอบเรื่องธุรกิจบุหรี่ข้ามชาติเลือกไทยเป็นศูนย์กลางจัดงานแสดงสินค้ายาสูบปลายปีนี้ หวั่นเพิ่มนักสูบหน้าใหม่สวนกระแสรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในประเทศ นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 สิ่งคุกคามใหม่จากอุตสาหกรรมยาสูบ ที่ สสส.และองค์กรเครือข่ายเพื่อการควบคุมยาสูบ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการในรอบปี เพื่อปรับการทำงานให้ได้ผลยิ่งขึ้น นายวิทยาระบุเพิ่งได้รับรายงานว่า อุตสาหกรรมบุหรี่ข้ามชาติ ได้เลือกไทยเป็นที่จัดงานแสดงสินค้ายาสูบ ส่งเสริมการตลาดในช่วงวันที่ 11-13 พฤศจิกายนนี้ จึงให้กรมควบคุมโรคประสานกับกรมสรรพสามิตตรวจสอบรายละเอียด หากมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริโภคยาสูบ จะต้องไม่ให้มีการจัดงาน เพราะจะเป็นการละเมิดกรอบอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก มาตรา 5.3 ที่กำหนดให้รัฐบาลทุกประเทศห้ามยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจยาสูบที่คร่าชีวิตทั่วโลกปีละกว่า 5 ล้านคน ทั้งนี้ จากการสำรวจผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยเมื่อปี 2550 พบมีมากถึง 10.86 ล้านคน แต่เมื่อรัฐบาลขึ้นภาษีบุหรี่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เลิกบุหรี่ลดลงเหลือร้อยละ 9.7 แต่ยังถือเป็นปริมาณน้อย และพบนักสูบหน้าใหม่เป็นวัยรุ่นอายุระหว่าง 16-20 ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบวัยรุ่นสูบบุหรี่มากถึงร้อยละ 53.1

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด