เทศบาลเมืองตราดสนับสนุนตลาดริมน้ำคลองบางพระเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองตราดสนับสนุนตลาดริมน้ำคลองบางพระเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด (24 ส.ค. 52)นายชนินท์ สุทธิวารี นายกเทศบาลเมืองตราด เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองตราด เตรียมสนับสนุนตลาดริมน้ำคลองบางพระ ซึ่งเป็นชุมชนเก่ากว่าสองร้อยปีเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด ซึ่งจังหวัดร่วมกับเทศบาลเมืองตราดได้พัฒนาศาลพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ในวัดโยธานิมิตรหรือวัดโบสถ์ และเป็นวัดหลวงเพียงแห่งเดียวในจังหวัดตราด สร้างขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมารวบรวมไพร่พลที่เมืองตราด เป็นวัดที่ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช นอกจากนี้ยังมีศาลหลักเมืองที่ประชาชนศรัทธา รวมไปถึงตลาดน้ำริมคลองบางพระ โดยจะส่งเสริมให้พ่อค้า แม่ค้านำสินค้าของจังหวัดตราดเข้ามาขายเฉพาะช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ พร้อมทั้งช่วยกันรักษามาตรฐานของอาหารทั้งด้านรสชาติ ราคา ความสะอาด ของอาหารให้มีมาตรฐานที่ดี เพื่อความยั่งยืนของตลาดน้ำริมคลองบางพระ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด