โสมจัดพิธีศพคิมแด-จุงยิ่งใหญ่

นายฮาน เซือง-ซู นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ ซึ่งกล่าวถึงรัฐพิธีศพของ อดีตประธานาธิบดีคิม แด-จุง ซึ่งเป็นผู้ต่อสู้กับเผด็จการเรียกร้องประชาธิป ไตยจนประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังรื้อฟื้นสันติภาพกับเกาหลีเหนือ เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี กล่าวว่า นายคิม ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ด้วยวัย 85 ปี เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งได้รับความเคารพนับถือจากทั่วโลก

ทั้งนี้ มีนักการเมือง ตัวแทนจากต่างประเทศและประชาชนทั่วไปกว่า 20,000 คน ได้เข้าร่วมในพิธีศพ ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณนอกอาคารรัฐสภาเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นการสนับสนุนประชาธิปไตยของนายคิม ส่วนรัฐบาลประกาศไว้ทุกข์ทั่วประเทศเป็นเวลา 6 วัน พร้อมให้ลดธงลงครึ่งเสา นอกจากนี้ มีประชาชนมากกว่า 550,000 คน เดินทางไปสถานที่ที่จัดให้เคารพศพนายคิมทั่วประเทศ ตั้งแต่เขาถึงแก่อสัญกรรม

ด้านคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกาหลีเหนือนำข้อความของนายคิม จอง- อิล มาถ่ายทอดให้ประธานาธิบดีลี มยอง-บัค ของเกาหลีใต้ ระหว่างเข้าพบเมื่อวันอาทิตย์ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการติดต่อกันโดยตรงครั้งแรกระหว่าง 2 ผู้นำเกาหลี ประธานาธิบดีลีชี้แจงถึงแนวนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อเกาหลีเหนือ และขอให้ผู้แทนเกาหลีเหนือถ่ายทอดผลการหารือกับผู้นำสูงสุดด้วย การที่คณะเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือได้เข้าพบประธานาธิบดีลี ที่ทำเนียบเป็นเวลา 30 นาทีเมื่อวันอาทิตย์ เป็นครั้งแรกนับจากผู้นำเกาหลีใต้เข้ารับตำแหน่งประธานา ธิบดีมา 18 เดือน และเท่ากับเป็นการจุดประกายความหวังสัมพันธ์เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่ดีขึ้น หลังตึงเครียดในช่วงปีกว่าที่ผ่านมา.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด