กกต.อัฟกานิสถานชี้มีเรื่องร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งมากพอเปลี่ยนผลการเลือกตั้ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายแกร้นต์ คิพเพ็น หัวหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งอิสระอัฟกานิสถาน กล่าวถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีอัฟกานิสถาน ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ว่า มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งมากถึง 225 เรื่อง รวมถึงเรื่องร้องเรียนที่มีหลักฐาน 35 เรื่อง ซึ่งมีน้ำหนักมากเพียงพอที่จะส่งผลให้เปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้ อย่างไรก็ดี การระบุดังกล่าวถือว่า สวนทางกับคำกล่าวของผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งจากยุโรปที่ระบุว่า การเลือกตั้งในอัฟกานิสถานบริสุทธิ์ แต่ประชาชนออกไปใช้สิทธิน้อย เนื่องจากถูกกลุ่มตาลีบันคุกคาม.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด