จี้รัฐใส่ใจพัฒนาการผลิตครู

รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ประธานที่ประชุมคณบดี คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 16 สถาบัน และรองประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ผลประเมินภายนอกคณะครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) เพียงคณะเดียวที่ผ่านการประเมินอยู่ในระดับดีมาก นั้น ต้องยอมรับความจริงว่า สถานการณองคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เป็นไปตามผลประเมินจริงถึงแม้ส่วนใหญ่จะผ่านการประเมินอยู่ในระดับดี แต่ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและพัฒนาครูอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากขาดการเหลียวแลด้านการพัฒนาจากรัฐบาล เนื่องจากนโยบายของรัฐทุ่มไปกับการพัฒนาบุคลากรในสาขาขาดแคลน ทำให้การสนับสนุนขาดช่วง จึงส่งผลให้การพัฒนาคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หยุดนิ่งลง

สนการณ์ในขณะนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์หลายแห่งกำลังจะตาย เพราะไม่มีคนอยากเรียน และหลักสูตรไม่มีการพัฒนาซึ่งหากในระยะ 5 ปีจากนี้รัฐบาลยังไม่ใส่ใจและหันกลับมาเอาใจใส่ ในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังจะเกิดวิกฤติอย่างรุนแรงในการผลิตและ พัฒนาครู รวมถึงจะขาดครูที่จะมาสอนครูอย่างหนักด้วย รศ.ดร.มนตรี กล่าว.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!