ทปอ.สรุปองค์ประกอบแอดมิชชั่น

ปี 53 ลดสอบ GAT-PAT เหลือ 2 ครั้ง

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า จากการประชุม ทปอ.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องขององค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2554-2555 ตามที่ณะทำงานศึกษาระบบแอดมิชชั่น ของ ทปอ. ที่มี รศ.ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี เป็นประธาน เสนอ คือ ให้ใช้ 4 องค์ประกอบหลักตามเดิม คือ คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย หรือ GPAX คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET คะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ หรือ PAT ทั้งนี้ในการปรับค่าน้ำหนักขต่ละกลุ่มสาขาจะต้องมีองค์ประกอบของ GAT และ PAT ไม่น้อยกว่า 10%

ประธาน ทปอ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้นที่ประชุมยังมีมติให้ลดจำนวนการสอบ GAT และ PAT ลงเหลือปีละ 2 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2553 และจัดสอบให้เฉพาะเด็ก ม.6 เท่านั้น รวมถึง ลดเวลาในการสอบ PAT จากวิชาละ 3 ชั่วโมงให้เหลือวิชาละ 2 ชั่วโมง ส่วน GAT ยังคงให้สอบ 3 ชั่วโมงเหมือนเดิม ทั้งนี้จะเริ่มการจัดสอบให้เฉพาะเด็ก ม.6 เท่านั้นในเดือนมีนาคม และ ตุลาคม 2553 เพื่อนำคะแนนไปใช้ในการแอดมิชชั่นในปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามจะมีการนำข้อมูลทั้งหมดขึ้นเว็บไซต์ www.cuas.or.th เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ด้าน ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ฐานะรองประธาน ทปอ. กล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แสดงความห่วงใยและต้องการให้มีการปรับปรุงระบบแอดมิชชั่น รวมถึงกรณีที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นเจ้าภาพระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบแอดมิชชั่น ว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ ของทปอ. เพราะข้อสรุปของสกศ. รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะเป็นการปรับปรุงแอดมิชชั่นปี 2556 ที่หากจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องแจ้งนักเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปีแน่นอน.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!