ททท.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการ "เที่ยวแม่ฮ่องสอสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการท่องเที่ยว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ททท.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการ "เที่ยวแม่ฮ่องสอนสดใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงโครงการ "ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนกรีนซีซั่น มหัศจรรย์สีเขียว เที่ยวแม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัด ว่า ททท.แม่ฮ่องสอน ดำเนินการรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด 7 Green ในการสร้างกระแสการรับรู้ และกะตุ้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้ตระหนักและร่วมมือดำเนินการลดภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่ว่า "เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีทรัพยากรทางธรรมชาติ และมีวิถีชีวิตท้องถิ่นที่โดดเด่น มีการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาคส่วนต่าง ๆ เกิดความตระหนักถึงผลกระทบต่อทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 2 ศิลปินดารา นักแสดงรับเชิญจากกรุงเทพมหานครกว่า 10 คน สื่อมวลชน และประชาชน ร่วม 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านตีนธาตุ จำนวน 1,000 ต้น บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุแม่เย็น 500 ต้น และบริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุศรีชุม 500 ต้น รวม 2,000 ต้น ถือเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาให้คนและป่าอยู่อย่างพี่งพาแบบยั่งยืน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!