ที่ประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เตรียมผลักดันปฏิญญาด้านการศึกษาเข้าสู่การประชุมสุดยอ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เตรียมผลักดันปฏิญญาด้านการศึกษาเข้าสู่การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 หวังให้ประชาชนในภูมิภาคอาเซียนเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง นายวิทวัส ศรีวิหค อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 1 ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนเสาสังคม และวัฒนธรรม หลังจากกฎบัตรอาเซียนเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 รวมทั้งแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน แผนงานประชาสัมพันธ์ของเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิสตรีและเด็ก ปัญหาสุขภาพ รวมทั้งความร่วมมือด้านวัฒนธรรม แต่สิ่งที่ประเทศไทยตั้งใจผลักดัน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษา โดยขอให้ที่ประชุมรับรองปฏิญญาด้านการศึกษาในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 เพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคอาเซียนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง สำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในวันพรุ่งนี้ จะมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเข้าร่วมประชุม โดยมี นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือประเด็นเชิงนโยบาย อาทิ ทิศทาง ข้อเสนอด้านสังคม รวมทั้งการเตรียมการของไทยในกิจกรรมคู่ขนานของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งจะมีการจัดหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทน 3 กลุ่ม คือ สมัชชารัฐสภาอาเซียน เยาวชนอาเซียน และภาคประชาคมสังคมอาเซียน ในช่วงการเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 ด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!