สาธารณสุขน่านใช้แกนนำเครือข่ายวิทยุชุมชนเร่งประชาสัมพันธ์ โรคไข้หวัด 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณสุขน่านใช้แกนนำเครือข่ายวิทยุชุมชนเร่งประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัด 2009 นางสาวเยาวลักษณ์ อนุรักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ร่วมกับ นายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน บูรณาการการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ ใช้แกนนำสื่อวิทยุหลัก และวิทยุชุมชนที่มีในพื้นที่ นักจัดรายการวิทยุ เป็นช่องทางนำเสนอข่าว และร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ขยายผลวิธีการดูแลผู้ป่วย รวมถึงแนวทางการสืบค้นคัดกรองผู้มีภาวะในกลุ่มเสี่ยงไข้หวัด 2009 และใช้ อสม.ที่มีอยู่ทุกพื้นที่ในจังหวัดน่านเป็นผู้เผยแพร่พัฒนา อสม.ให้เป็นนักสื่อสาร ที่ห้องประชุม สวท.น่าน มีแกนนำตัวแทนเข้าร่วม กว่า 50 คน โดยใช้มาตรการ 3 เร่ง คือ 1. เร่ง อสม.แนะนำประชาสัมพันธ์ค้นหาคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 2. เร่งประชาสัมพันธ์และ 3. การจ่ายยาให้กับผู้ป่วยไข้หวัด 2009 ซึ่งวิธีการทั้งหมดเป็นการเจาะเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงได้ถูกจุด เพื่อลดการเสียชีวิตพร้อมให้คำปรึกษาและผู้ติดเชื้อไข้หวัด ทั้งนี้จังหวัดน่านเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับไข้หวัด2009 รณรงค์กิจกรรมด้านสุขอนามัยของประชาชนทุกวัย ทั้งในชุมชนหมู่บ้านและในโรงเรียน ซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงรวมถึงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อปลายฝนต้นหนาวจะเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดมากที่สุด ทางหน่วยงานสาธารณสุข จึงเตรียมรับมือกับสถานการณ์การระบาดของไข้หวัด 2009 ที่อาจจะแพร่ระบาดในฤดูหนาวที่จะมาถึงได้ ประชาชนควรระมัดระวังและเอาใจใส่กับสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!