จ.ตราดประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จ.ตราด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตราด ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อติดตามเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน นายชลอ ใบเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดตราด โดยมีภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน โดยรั้วชุมชนและรั้วสังคมได้รายงานผลการทำประชาคมหมู่บ้านโดยวิธีลับ ซึ่งในแต่ละอำเภอได้ดำเนินการครบทุกหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รั้วสังคมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดได้ออกตรวจร้านเกมส์ ผลปรากฏว่าไม่พบผู้กระทำผิด ส่วนรั้วโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ได้เน้นโครงการโรงเรียนสีขาวจำนวน 16 โรงเรียน พบว่ามีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงประมาณร้อยละ 20 และได้สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน ด้านรั้วครอบครัว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด ได้ประกาศเจตนารมณ์สำหรับครอบครัวที่เข้าร่วม โครงการสายใยสัมพันธ์สานครอบครัว เป็นครอบครัวสีขาว ที่โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท นอกจากนี้กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด ได้รายงานผลการปราบปรามยาเสพติด โดยได้จับกุมยาบ้าที่บ้านหนองคันทรงจำนวน 93 เม็ด ผู้ต้องหา 2 ราย และมีการจับกุมยาไอซ์และยาอี ที่บ้านท่าจอด ตำบลแสนตุ้ง ส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติดในระบบสมัครใจที่วัดธรรมาภิมุข ( วัดไร่ป่า ) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2552 นี้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!