สคบ.พะเยา จัดการอบรมหลักสูตร การคุ้มครองผู้บริโภคและแนวทางการปฏิบัติการรับเรื่องรองเรียนจากผู้บริโภค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดพะเยา จัดการอบรมหลักสูตร การคุ้มครองผู้บริโภคและแนวทางการปฏิบัติการรับเรื่องรองเรียนจากผู้บริโภคเพื่อเน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดพะเยา จัดการอบรมหลักสูตร การคุ้มครองผู้บริโภคและแนวทางการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค โดยมีการพิจารณาแนวทางดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีการประสานและบูรณาการทำงานร่วมกัน ซึ่งแนวทางดำเนินการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นการดำเนินการเฉพาะในส่วนของการดำเนินคดีแต่เพียงประการเดียวน่าจะไม่ครอบคลุม จึงควรดำเนินมาตรการในเชิงป้องกันมิให้ปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นซ้ำอีก สิ่งที่ควรให้ความสำคัญสำหรับมาตรการในเชิงป้องกัน ได้แก่ การมีฐานข้อมูลเชิงสถิติเพื่อการวิเคราะห์แนวโน้ม ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการ จำเป็นต้องมีการปรับรูปแบบการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค รวมทั้งขยายเป็นการจัดตั้งศูนย์ประสานงานองค์กรเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!