สธ.พอใจการปราบโรคไข้ปวดข้อยุงลาย 14 จังหวัดภาคใต้ ได้ผลดีแต่ยังระวังต่อช่วงฤดูฝนนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข เผยผลงานหลังประกาศสงครามปราบโรคไข้ปวดข้อยุงลายใน 14 จังหวัดภาคใต้ 7 สัปดาห์ ได้ผลน่าพอใจ จำนวนผู้ป่วยลดลงทุกสัปดาห์ แต่ยังระวังต่อช่วงฤดูฝนนี้กันการระบาดซ้ำและรุนแรงขึ้น นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ติดตามการปฏิบัติการควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยนายแพทย์ปราชญ์ กล่าวว่า จากการระดมความร่วมมือทุกภาคส่วน ออกรณรงค์พร้อมกันทุกหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนยุงลาย และค้นหาผู้ป่วย ตามยุทธศาสตร์ 90 วัน ภาคใต้ร่วมใจต้านภัยไข้ปวดข้อยุงลาย และใช้หลักการเดียวกันป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ด้วยนั้น ผลการดำเนินงานกว่า 1 เดือนที่ผ่านมา พบผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลายรายใหม่ในชุมชน 14 จังหวัดภาคใต้ 9,982 ราย ซึ่งสูงกว่าจำนวนที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลกว่า 3 เท่า ทำให้ควบคุมป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็ว จนการระบาดในภาพรวมของภาคใต้ลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 4,102 ราย ในช่วงวันที่ 28 มิถุนายน 4 กรกฎาคม เหลือเพียง 362 ราย ในช่วง 9 - 15 สิงหาคม ทั้นี้ สำนักระบาดวิทยา รายงานสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 18 สิงหาคม พบผู้ป่วย 38,275 รายใน 51 จังหวัด ร้อยละ 98 อยู่ในภาคใต้ จำนวน 37,835 ราย ที่เหลือกระจายในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อย่างไรก็ตามในช่วงฤดูฝนของภาคใต้ ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น เพื่อไม่ให้สถานการณ์กลับมารุนแรง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด