ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ที่ร.ร.นารีรัตน์จ.แพร่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ วันนี้(21ส.ค.)เวลา 19.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีนายวัลลภ พริ้งพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นำคณะข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เฝ้ารับเสด็จ จากนั้นได้พระราชทานเข็มและโล่ แก่ผู้เข้าเฝ้าถวายเงินเข้าโครงการ TO BE NUMBER ONE และพระราชทานนิตยสาร TO BE NUMBER ONE จำนวน 100 เล่ม และทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย "ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ภายใต้แนวคิด "ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ เพื่อขยายความช่วยเหลือและเสริมสร้างภูมิค้มกันทางจิต ในวิถีชีวิตของเยาวชน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ขึ้นในปีพุทธศักราช 2546 ปัจจุบันมีสมาชิก 3,832 คน จากนั้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ พระราชทานนิตยสาร TO BE NUMBER ONE จำนวน 103 เล่ม และทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย "ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ซึ่งได้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ขึ้นในปีพุทธศักราช 2549 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ห่างไกลยาเสพติด ปัจจุบันมีสมาชิก 2,552 คน จากนั้นทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารของจังหวัดแพร่ และทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE สำหรับโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดแพร่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549 ก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ตามแนวทางของโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นรูปธรรม และเข้มแข็งมากขึ้น ปัจจุบันจังหวัดแพร่มีจำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมใน 8 อำเภอ มีสมาชิกอายุ 10-14 ปี จำนวน 75,775 คน จำแนกเป็นในสถานศึกษา 51,926 คน ในสถานประกอบการ 3,442 คน ในชุมชน 20,407 คน และมีศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ทั้งสิ้น 14 ศูนย์

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!