ฮูแนะว่าไม่ควรใช้ยาต้านไวรัสกับผู้ติดเชื้อเอ๙ 1 เอ็น 1ที่มีร่างกายแข็งแรง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การอนามัยโลกหรือฮู ประกาศให้แนะนำใหม่แก่แพทย์วันนี้ว่า ผู้ที่สุขภาพแข็งแรงและติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ไม่จำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัส เช่น ยาทามิฟลู แต่ควรให้แก่ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงจะมีอาการแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เช่น เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ สตรีมีครรภ์ คนชราอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้ว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน และผู้ติดเชื้อเอชไอวีเด็ก คนชรา และสตรีมีครรภ์ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ป่วยที่มีร่างกายแข็งแรง และมีอาการป่วยไม่รุนแรงนัก หรือป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ธรรมดาไม่จำเป็นต้องใช้ยานี้แต่อย่างใด

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด