จ.ชัยภูมิสร้างเครือข่ายรณรงค์ป้องกันเอดส์ในกลุ่มเยาวชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เด็กและเยาวชนเกือบ 100 คน ในจังหวัดชัยภูมิ อาสาร่วมเป็นตัวแทนสำคัญในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ หวังช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจในกลุ่มเพื่อนด้วยกัน ลดอัตราการติดเชื้อเอดส์เพิ่ม แบบเพื่อนช่วยเพื่อน นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดอบรมเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายในการรณรงค์ป้องกันคเอดส์ ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนงบประมาณให้องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ "กลุ่มหลานปู่แล ดำเนินการ โดยดึงกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จากสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 80 คน เข้าค่ายทำกิจกรรมกลุ่ม ระหว่างวันที่ 21 22 สิงหาคม 2552 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย นายถาวร กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้แก่เยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ดีพอ ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อเอดส์ และสามารถถ่ายทอดความรู้ ไปยังกลุ่มเพื่อนๆ ซึ่งจะขยายผลไปยังการป้องกันเรื่องการพนัน ยาเสพติด

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!