ที่ปรึกษารมว.ก.วัฒนฯเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ ที่จังหวัดกำแพงเพชร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ ที่จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย นายจักรวาล ท้วมเจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ กำหดให้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ ขึ้น ระหว่างวันที่ 21 23 สิงหาคม 2552 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดต่าง ๆ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่แพร่หลาย ซึ่งมีสภาวัฒนธรรมจังหวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับการจัดกิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น การแสดงศิลปะ พื้นบ้าน การสาธิต การจำลองวิถีชีวิต จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของแต่ละจังหวัด ซึ่งบรรยากาศในพิธีเปิดงานประชาชนกว่า 1,000 คนให้ความสนใจชมการแสดง และเลือกซื้อของพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง กันอย่างคึกคัก

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด