ปอมท.เสนอปรับแอดมมิชั่นวาระชาติ

วันนี้(21ส.ค.) ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ รศ.สุรพล ศรีบุญทรง เลขาธิการที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปอมท.) เปิดเผยผลการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เกี่ยวกับ ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอย่างไร จึงจะเหมาะสม ว่า ที่ประชุมเห็นว่าปัญหาของระบบการคัดเลือกเข้าอุดมศึกษาหรือแอดมิชชั่นขณะนี้ส่งผลกระทบต่อเยาวชนมาก ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ผลสอบที่ได้คะแนนน้อย ข้อมูลกระจายไม่ทั่วถึงทำให้เยาวชนต่างจังหวัด ขาดโอกาส และการเปิดโอกาสให้เด็ก ม.5 สอบทำให้สูญเปล่าทางเศรษฐกิจ เพราะเด็กม.5 ที่สอบส่วนใหญ่ต้องเรียนกวดวิชาเพื่อมาสอบ รวมทั้งการเรียนการสอนในโรงเรียนก็บังคับให้เด็กต้องเรียนถึง 8 กลุ่มสาระวิชา มุ่งหวังเพียงการสอบเข้า ขณะที่ข้อสอบที่วัดก็ยากเกิน ไม่สามารถวัดเด็กได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งยังสร้างให้เยาวชนมีจิตสำนึกสาธารณะน้อยลง เพราะระบบการคัดเลือกส่งผลให้เด็กทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เปรียบ แก่งแย้งกัน ความคาดหวังสูง และยิ่งแก้ระบบก็เกิดปัญหาใหม่ ที่สำคัญเยาวชนที่ขาดโอกาสอยู่แล้วก็ยิ่งขาดโอกาสมากขึ้น นอกจากนี้ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มาจากคณะแพทย์ และเลขา ทปอ.อยู่คณะศิลปศาสตร์ ต่างหันไปรับตรง แต่กลับมาตัดสินระบบแอมมิชชั่นกลาง

รศ.สุรพล กล่าวต่อไปว่า ปอมท.อยากเสนอให้เรื่องระบบการคัดเลือกเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมตัดสินใจอย่างแท้จริง และมีความมั่นใจต่อการ เปลี่ยนแปลงที่รอบคอบ เพื่อให้เด็กตามทันและเกิดการยอมรับจากทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามทาง ปอมท.จะรวบรวมข้อเสนอแนะทั้งหมดเสนอ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รมว.ศึกษาธิการต่อไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด