สวท.มุกดาหาร จัดประกวดกล่าวสุนทรพนจ์ ตามรอยพ่อด้วยชีวิตพอเพียง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร จัดประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ ตามรอยพ่อ ด้วยชีวิตพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2552 โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การเสวนาและการจัดประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ ตามรอยพ่อ ด้วยชีวิตพอเพียง สำหรับการประกวดกล่าวสุนทรพจน์มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 8 แห่ง ร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย โรงเรียนอุดมวิทย์ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานมุกดาหาร โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ โรงเรียนมุกดาหาร และโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ผลการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ ตามรอยพ่อ ด้วยชีวิตพอเพียง ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวสุจิตรา อาจวิชัย โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท ได้แก่ นางสาวธัณน์ชนก วงค์เข็ม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้แก่ นางสาวนพมน วิสากล โรงเรียนมุกดาหาร

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!