จังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอปรางค์กู่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอปรางค์กู่ ณ โรงเรียนบ้านพอก ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ(20 สค นายวิศว ศะศิสมิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดฯ เหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ นำบริการของรัฐทุกประเภทเข้าไปให้บริการประชาชนพื้นที่ทั้งในหมู่บ้าน ตำบลใกล้เคียง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกครัวเรือน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดโอกาสให้ราษฎรในพื้นที่ได้ซักถามปัญหา และให้หัวหน้าส่วนราชการผู้รับผิดชอบได้ตอบข้อซักถามและร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วย ตำบลกู่ สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ในฤดูฝนน้ำจะหลากมาท่วมบริเวณนา ทำให้เกิดการเสียหาย ราษฎรประกอบอาชีพทำนาเกษตรอาศัยน้ำฝน ถ้าปีไหนฝนไม่ตกเกษตรกรจะอพยพแรงงานไปประกอบอาชีพนอกเขตพื้นที่ อาณาเขตตำบลทิศเหนือ ติดกับ ต.ตูม, ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ทิศใต้ ติดกับ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พิมาย, ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษและ ทิศตะวันตก ติดกับ อ.สังขะ จ.สุรินทร์จำนวนประชากรของตำบลจำนวนประชากรในเขต อบต. 12,115 คน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!