ก.ทรัพยากรฯ หนุนพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าดึงพุทธศาสนิกชนร่วมปลูกป่าทดแทน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนพระสงฆ์ในพื้นที่ป่า ดึงพุทธศาสนิกชนร่วมปลูกป่าทดแทน พร้อมเร่งฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในวัดร้าง 18 แห่งทั่วประเทศ นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากการประชุมหารือ เรื่อง พระสงฆ์ในพื้นที่ป่าขณะนี้ ได้สำรวจวัดร้างมีประมาณ 18 วัด ซึ่งจะต้องดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ โดยตรวจสอบว่าพื้นที่ใด มีความหมาะสมที่จะทำเป็นสถานี เพื่อป้องกันและปราบปราม และไม่อนุญาตให้พระสงฆ์กลับเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว ส่วนพระสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่ป่าเดิม ในวันที่ 27 สิงหาคมจะมีการจัดสัมมนารวมกับพระสงฆ์และกลุ่มอนุรักษ์ เพื่อหารือร่วมกันดูแลฟื้นฟูสภาพป่าทั้งหมด โดยจะนำกติกาที่มหาเถรสมาคมและคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ได้มีมติไว้ตามข้อเสนอ เมื่อปี 2547 ที่ไม่อนุญาตให้มีการขยายสิ่งที่เป็นวัตถุ และสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ที่ใช้เป็นพุทธอุทยาน และกำหนดให้พระสงฆ์สามารถใช้พื้นที่ป่าได้ไม่เกิน 15 ไร่เท่านั้น ทั้งนี้ หากสำนักสงฆ์ใด สามารถดูแลทรัพยากรป่าไม้ได้เป็นอย่างดี ก็สามารถขอเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในการใช้ประโยชน์ทางพุทธศาสนาได้ เพื่อให้พระสงฆ์ในพุทธอุทยานเป็นส่วนสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนมาปฏิบัติธรรมมากขึ้น ร่วมถึงปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันการปลูกป่าทดแทนด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!