กกต.บุรีรัมย์ ตัดสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบต. 60 ราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กกต.บุรีรัมย์ ตัดสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบต. 60 ราย จากจำนวนผู้สมัคร 3,788 คน แต่หลังการร้องคัดค้านได้รับการคืนสิทธิ์แล้วจำนวน 3 ราย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตรวจสอบสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 78 แห่ง ที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่ 6 กันยายนนี้ โดยมีจำนวนผู้สมัครทั้งนายก และสมาชิก อบต.รวมทั้งสิ้น 3,788 ราย แยกเป็นผู้สมัครนายก อบต. 174 ราย ผู้สมัครสมาชิก อบต. 3,614 ราย ในจำนวนนี้ได้ถูก กกต.ตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. 2 ราย และถูกตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.อีก 58 ราย รวมเป็น 60 ราย ส่วนใหญ่พบว่าผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์กว่าร้อยละ 80 ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งที่ผ่านมา รองลงมาเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่ากฎหมายกำหนดไว้ และอีก 1 ราย แพทย์ตรวจสอบพบเป็นผู้วิกลจริตตามที่ถูกร้องเรียน ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ เข้าร้องคัดค้านขอคืนสิทธิ์แล้ว 6 ราย และหลังตรวจสอบได้รับการคืนสิทธิ์จำนวน 3 ราย ว่าที่ร้อยตรี ทวี ชุนเกาะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ระบุว่า กกต.ท้องถิ่น และ กกต.จังหวัดได้ส่งชุดสืบสวนหาข่าวลงพื้นที่ เพื่อสืบสวนหาข่าวผู้กระทำการทุจริตผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้ว พร้อมทั้งได้ย้ำให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลาง หากตรวจสอบพบว่ามีการเอื้อประโยชน์หรือเข้าข้างผู้สมัครฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จะถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาด

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!