จังหวัดระนองพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดระนองจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายชินวร แย้มสอาด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา และจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2552 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. โดยจังหวัดระนองมีสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดระนอง ทั้ง 5 อำเภอ จำนวน 21,149 คน ได้จัดหน่วยการเลือกตั้งไว้ 22 หน่วย และเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม จังหวัดระนองได้จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร มีผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน และได้จัดตั้งศูนย์เตรียมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง มีปลัดจังหวัดระนองเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ จึงขอให้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอตามที่อยู่อาศัย และไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2552 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. โดยเลือกผู้สมัครได้ 1 คน หรือวันแมนวันโหวต ..///

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!