จ.ตราด เตรียมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มโอกาสเข้าถึงข้อมูลภาครัฐของประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด เตรียมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐของประชาชน นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด ในฐานะหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์ภาครัฐในส่วนภูมิภาค ได้กำหนดจัดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ ในวันที่ 8 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนตำบลเนินทราย อ.เมืองตราด การจัดโครงการดังกล่าว มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมเป็น สื่อมวลชนทุกแขนง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ตลอดจนอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม.) ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากภาครัฐสู่ประชาชน โดยผ่านเครือข่ายที่เข้าร่วมตามโครงการนี้ อีกทั้งยังเป็นการสะท้อนข้อมูลความต้องการของประชาชนเข้ามาสู่ภาครัฐ ส่งผลให้เกิดการสื่อสารสองทาง นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ต่อไป สำหรับการจัดโครงการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ในเรื่องความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ เทคนิคการเขียนและนำเสนอข่าว ตลอดจนการรับ-ส่งข่าวระหว่างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ เทคนิคการเผยแพร่ข่าวสารให้เป็นที่น่าสนใจของประชาชนในพื้นที่

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!