สพท.บุรีรัมย์ 4 เขต ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษารอบสอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ทั้ง 4 เขต ประชุมให้ความรู้ผู้บริหารสถานศึกษากว่า 1,000 คน ขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษามุ่งสู่การปฏิรูปรอบสอง วันนี้ (21 ส.ค.52) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ทั้ง 4 เขต เรียกประชุมให้ความรู้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 4 เขต กว่า 1,000 คน ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิรูปรอบสอง โดยจะเน้นพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของนักเรียน และครูผู้สอน ควบคู่กันไป ซึ่ง นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จะมีการพัฒนาอบรมครูทั้งประเทศกว่า 500,000 คน และอบรมผู้บริหารสถานศึกษาอีกกว่า 30,000 คน ให้มีความรู้ และทักษะสูงขึ้น เพื่อจะได้พัฒนาด้านการศึกษาให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากการปฏิรูปการศึกษารอบแรกที่เน้นในเรื่องโครงสร้าง การบริหารจัดการ ทำให้ผลการประเมินพบว่าคุณภาพด้านการศึกษาทั้งผู้เรียน และผู้สอนยังต่ำกว่าเกณฑ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ถึงร้อยละ 50 จึงทำให้เกิดการปฏิรูปการศึกษารอบสอง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!